Cura-logo-Mödravård

Ultraljud

I Sverige erbjuds alla gravida en ultraljudsundersökning omkring graviditetsvecka 18-20. Syftet med denna rutinundersökning är att se att fostret lever, upptäcka eventuella missbildningar, kontrollera moderkakans läge och fastställa graviditetslängden.
All fosterdiagnostik är frivillig och görs endast på medicinsk indikation enligt socialstyrelsens riktlinjer. Curas ultraljudsundersökningar utförs av Emma ultraljudsklinik.

KUB-test

KUB är ett kombinerat ultraljud och blodprov där man bedömmer risken för Downs syndrom i förhållande till kvinnans ålder med ca 90 procents säkerhet.
Undersökningen utförs mellan graviditetsvecka 11+0 och 13+6. Man mäter då en vätskespalt som alla foster har mellan dessa veckor. Skulle denna vätskespalt vara ökad erbjuds man ett fostervattensprov eller moderkaksprov. Ca 2 procent av alla foster har någon form av avvikelse.

Mer information:
Emma ultraljudsklinik
Vårdguiden 1177