Barnmorskemottagning Limhamn

Önskar du att besöka en barnmorskemottagning i Limhamn? Då är du varmt välkommen till oss på Cura Mödravård. Vår mottagning hittar du på Erikslustvägen 24, i närheten av såväl Malmö City som Limhamn!

Cura Mödravård – din barnmorskemottagning

Curakliniken grundades för mer än 30 år sedan och inhyser idag flera olika läkarspecialiteter, barnmorskemottagning, ultraljudsklinik, barnavårdcentral och hörselklinik. Genom åren har vi etablerat oss som ett väldigt starkt varumärke inom privat sjukvård i Skåne.

Vår barnmorskemottagning och mödravårdsklinik erhåller vårdavtal med Region Skåne, vilket innebär att vi erbjuder basmödravård i enlighet med deras riktlinjer. I och med att våra ambitioner inte stannar där tillhandahåller vi även personliga vårdprogram som är utformade efter dina behov.

Hos oss arbetar kompetenta och engagerade barnmorskor och läkare med ett gemensamt mål – att göra din graviditet till en fin och säker upplevelse. Vi erbjuder dig därför en graviditetsövervakning som sträcker sig bortom den offentliga sjukvården, bland annat genom att tillhandahålla:

  • Tidigt ultraljud
  • Cervixmätning
  • Tillväxtkontroll och blodflödesundersökning

Tidigt ultraljud

Att bli gravid är omvälvande. För de allra flesta innebär graviditeten att man ställs inför livets mest värdefulla och spännande uppgift. Det kan däremot också väcka en hel del funderingar. Många kvinnor har därför en stark önskan att göra ett tidigt ultraljud, vilket syftar till att säkerställa att graviditeten är normal.

Ett tidigt ultraljud kan genomföras redan i graviditetsvecka 7–8 och visar bland annat hur många foster som finns i magen, hur stort fostret eller fostren är samt hur hjärtaktiviteten ser ut. Det ligger också till grund för att kunna bestämma rätt datum för det kombinerade ultraljud och blodprovet som sker i graviditetsvecka 11–13.

Cervixmätning

Vid en Cervixmätning kontrollerar man längden på livmoderhalsen med hjälp av ett vaginalt ultraljud. Syftet med undersökningen är att kunna bedöma risken för förtidsbörd. Ju kortare livmoderhals, desto större är risken för förtidsbörd.

Tillväxtkontroll och blodflödesundersökning

Vid de så kallade tillväxtkontrollerna undersöker man så att fostret växer som det ska. Något som man gör genom att mäta dess huvud, bål och lårben och jämföra det med normalvärdet.

Upptäcker man vid detta tillfälle att fostret inte utvecklas som det ska, genomförs en blodflödesundersökning. Med hjälp av ultraljudsteknik mäter man flödesmotståndet i de blodkärl som leder till moderkakan. Ett ökat flödesmotstånd kan tyda på sämre funktion i moderkakan och fortsatt försämrad tillväxt, vilket kräver frekventare undersökningar.

Läs mer om våra undersökningar under fliken Gravid eller Kontakta oss redan idag för att boka tid hos din lokala barnmorskemottagning i Limhamn.