Preventivmedel

Till oss kan Du komma med frågor om preventivmedel, könssjukdomar och sexualitet. Alla besök är kostnadsfria och vi skriver ut recept. Läs mer under fliken Ungdom.

Preventivmedel som omfattas av läkemedelsförmånerna är i Skåne gratis för kvinnor under 26 år.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, d.v.s. är subventionerade, omfattas av högkostnadsskyddet.

Ungdomsmottagningen tar inte emot kvinnor som fyllt 23 år, men till oss är Du alltid välkommen!

Akutpreventivmedel
Som akut preventivmedel efter oskyddat samlag eller kondomhaveri kan akut p-piller (dagen-efter piller) eller kopparspiral användas. Kopparspiral är den effektivaste metoden och har fördelarna att den kan sättas in ända upp till 5 dygn efter samlaget och att den kan användas som fortsatt preventivmedel.

Dagen-efter p-piller kan köpas receptfritt på apoteket. För närvarande kan vi inte tillhandahålla kopparspiral som akutpreventivmedel, men Du är välkommen att beställa en tid på mottagningen för spiralinsättning.