Kvalitet & miljö

Vi använder oss av miljösäkra undersökningsmaterial och vi anstränger oss att minska pappersanvändning och hänvisar ofta till hemsidor i stället för att dela ut informationsmaterial. På vår hemsida finner Du på svenska och engelska detaljerad information om bl.a. basprogrammet, de olika ultraljudsundersökningarna som vi erbjuder, samt patientinformation om en del av de behandlingar och vårdprogram som vi använder.

Vi genomför regelbundet kvalitetsuppföljningar för att öka patientsäkerheten och kvaliteten. Vi erbjuder en hög kvalitet med medarbetare som har lång och gedigen erfarenhet och hög kompetens. Våra läkare är specialister inom gynekologi och ultraljud och fast knutna till kliniken och därför lätt tillgängliga. Vi strävar efter att Du ska få träffa en och samma barnmorska under Dina besök hos oss.