Ungdom

Alla ungdomar är välkomna till vår mottagning, såväl killar som tjejer. Det kan handla om preventivmedel, graviditetstest, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar, vaccination mot HPV (humant papillomvirus), eller samtal kring sex & samlevnad.

Alla besök är kostnadsfria.

Preventivmedel
Preventivmedel som omfattas av läkemedelsförmånerna är i Skåne gratis för kvinnor under 26 år. Preventivmedlet måste hämtas på apotek innan 26-årsdagen!

Dagen-efter p-piller kan köpas receptfritt på apoteket. Du kan få kopparspiral hos oss, men Du måste beställa tid på mottagningen.

Ungdomsmottagningen tar inte emot kvinnor som fyllt 23 år, men till oss är Du alltid välkommen!

Läs mer under fliken Preventivmedel.

Graviditetstest
Vi erbjuder kostnadsfritt graviditetstest. Testet görs på ett urinprov som Du kan kissa här. Testet kan utföras om det gått en vecka eller längre efter utebliven menstruation.

Vaccination mot HPV – humant papillomavirus
HPV-vaccination ger tillsamman med cellprov ökat skydd mot livmoderhalscancer, men även mot cancer i analöppningen, svalg och munhåla. Man vet idag att man är skyddad under minst 10 år, men man vet ännu inte om någon påfyllnadsdos därefter behövs för att ge varaktigt skydd.

Vaccinationen ger inte ett heltäckande skydd och det är därför viktigt att kvinnorna även deltar i screening för livmoderhalscancer med cellprov.

Flickor i årskurs 5 och 6 har erbjudits gratis vaccination under skoltiden och kompletterande vaccination ska erbjudas upp till 17 års ålder. I Skåne måste kvinnor över 18 år och män betala själv, men för kvinnor ingår HPV-vaccin i högkostnadsskyddet upp till 26 år ålder.

Vaccination mot HPV sker enligt Region Skånes rekommendationer.

Sexuellt överförbara sjukdomar
Du och Din partner är välkomna till oss för provtagning om Ni misstänker Klamydia eller Gonorré. På begäran gör vi även HIV-test.