Cellprov

Cellprov kallas även cancerprov eller cytologprov. Syftet med cellprovet är att tidigt upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Sådana förstadier kallar man ”cellförändringar”. Man märker själv inte några symptom på cellförändringar och därför är det viktigt att man regelbundet kontrollerar sig med cellprov.

Kvinnor mellan 23 och 70 år kallas regelbundet för cellprov enligt Region Skånes riktlinjer. Kontrollerna sker med 3 års intervall för kvinnor 23-49 år, och från 50 till 70 år med 5 års intervall. De kvinnor som uteblir från kontrollerna riskerar i högre grad att drabbas av livmoderhalscancer än de som går på sina kontroller.

Vissa typer av humant papillomavirus (HPV) är förknippat med ökad risk för cellförändringar och livmoderhalscancer. HPV kan yttra sig som kondylom på de yttre könsdelarna, men kondylom på livmodertappen märker kvinnan inte själv. Cellprov innebär därför även provtagning för HPV. Även de som är vaccinerade mot HPV ska gå på cellprovtagning eftersom vaccinationen inte skyddar mot alla typer av HPV som kan förorsaka cellförändringar.

Vid cellprovtagning tar barnmorskan ett prov från Din livmodertapp med en mjuk borste. Provet kan användas för analys av både HPV och celler från livmodertappen. Provtagningen är en gynekologisk undersökning och man känner ingenting när provet tas. Undersökningen tar cirka 5 minuter.

Mer information finner Du på Vårdguiden 1177