Mödravård Malmö

Varmt välkommen till oss på Cura Mödravård – din lokala barnmorskemottagning och mödravårdscentral som erbjuder ett personligt och professionellt omhändertagande av gravida kvinnor i Malmö!

Mödravård hos Cura Mödravård i Malmö 

Curakliniken startades för mer än 30 år sedan och har idag utvecklats till ett privat läkarhus som bland annat inhyser barnmorskemottagning, ultraljudsklinik och barnavårdscentral. Via vårt uppdrag för Region Skåne erbjuder vi dels basmödravård, men också kompletterande vårdprogram som är anpassade efter dina behov.

Våra kompetenta barnmorskor och läkare har ett gemensamt mål – att göra din graviditet till en fin och trygg upplevelse. Vi är därför väldigt måna om att du vid varje besök ska få träffa en och samma barnmorska. En barnmorska som verkligen lyssnar på din berättelse och dina önskemål.

Även om graviditeten för de flesta genomsyras av glädje och förväntan, är vi också medvetna om att det ibland uppstår en känsla av oro och rädsla. Vi lyssnar och tar därför din oro på största allvar, oavsett vilken aspekt av graviditeten som du är orolig för.

Vår läkarexpertis är uppdaterad och kan erbjuda dig en säker graviditetsövervakning som sträcker sig bortom den offentliga sjukvården. Utöver de hälsosamtal, KUB ultraljud, barnmorskebesök, rutinultraljud och efterkontroll som vi bedriver på uppdrag av Region Skåne, erbjuder vi även:

  • Tidigt ultraljud
  • Cervixmätning
  • Blodflödesundersökning
  • Föräldrautbildning
  • Amnings- och postpartummottagning

Tidigt ultraljud 

När man upptäcker att man är gravid är det inte ovanligt att man önskar genomföra ett tidigt ultraljud för att säkerställa att graviditeten är normal. Hos oss på Cura Mödravård kan du därför genomföra en ultraljudsundersökning redan i graviditetsvecka 7–8.

Cervixmätning 

En Cervixmätning är möjlig att genomföra i graviditetsvecka 18–24 och syftar till att bedöma risken för förtidsbörd. Undersökningen sker via ett vaginalt ultraljud och går till på så sätt att man mäter livmoderhalsens längd.

Blodflödesundersökning

Om man vid tillväxtkontrollen (som sker efter graviditetsvecka 24) upptäcker att fostret växer långsamt, genomför vi en blodflödesundersökning. Undersökningen går till på så sätt att man mäter hastigheten på blodströmmen i de artärer som leder till moderkakan.

Föräldrautbildning 

För att förbereda blivande föräldrar inför förlossningen erbjuder vi Föräldrautbildningar i grupp. Under utbildningen går vi bland annat igenom hur man vet att förlossningen startat, vad man ska med sig till förlossningen, vilken partners roll är, samt vad som är viktigt att tänka på under första tiden med babyn.

Amnings- och postpartummottagning

Många nyförlösta kvinnor får akuta problem och vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp i och med att sjukhuset inte tar emot nyförlösta kvinnor om det gått mer än en vecka sedan förlossningen.

Till vår Amnings- och postpartummottagning kan du därför vända dig vid alla typer av akuta problem som uppstår efter förlossningen. Vi strävar efter att ge dig hjälp inom tre dagar, även om du tillhör en annan barnmorskemottagning. Till oss är alla välkomna!

Läs mer om våra undersökningar under fliken Gravid eller Kontakta oss redan idag för att få en personlig och professionell mödravård i Malmö.