Privat mödravård Skåne

Många gravida kvinnor väljer att använda sig av privat mödravård. Vanligtvis för att man inte upplever att den offentliga basmödravården inte klarar av att möta alla de behov man har. Om du önskar privat mödravård i Skåne är du varmt välkommen att vända dig till oss på Cura Mödravård!

Cura Mödravård – privat mödravård i Malmö

Cura Mödravård har genom åren utvecklats till ett mycket starkt varumärke inom privat mödravård i Skåne. Vi är idag ett privat läkarhus som bland annat inhyser barnmorskemottagning, ultraljudsklinik och barnavårdscentral.

Genom vårt vårdavtal med Region Skåne erbjuder vi basmödravård utifrån deras riktlinjer. Utöver detta tillhandahåller vi även andra vårdprogram utformade efter just dig och dina behov. Som exempel har du hos oss möjligheten att komplettera basmödravården med:

  • Tidigt ultraljud för viabilitet
  • Cervixmätning
  • Blodflödesundersökning

Tidigt ultraljud för viabilitet

Vanligtvis sker ett kombinerat ultraljud och blodprov först i graviditetsvecka 11–13. Många kvinnor har däremot en önskan om att genomföra en ultraljudsundersökning tidigare än så. Något som är möjligt med hjälp av ett tidigt ultraljud, vilket kan genomföras redan i vecka 7–8 och syftar till att kontrollera att graviditeten är normal.

Cervixmätning

Vid en Cervixmätning kontrollerar man längden på livmoderhalsen. Något som görs med hjälp av ett vaginalt ultraljud. Syftet med undersökningen är att bedöma risken för förtidsbörd. Ju kortare livmoderhals, desto större är risken för förtidsbörd.

Uppdagas det att livmoderhalsen är kort finns det två olika typer av behandlingar för att förhindra förtidsbörd. Ett alternativ är operation med anläggande av cerklage och det andra är en behandling med gulkroppshormon. Flertalet vetenskapliga studier visar att det sistnämnda alternativet minskar risken för förtidsbörd med nästan 40%.

Blodflödesundersökning 

Finns det under graviditetens gång misstankar om att fostret växer långsamt, genomförs en blodflödesundersökning. Vid en sådan undersökning mäter man flödesmotståndet i de blodkärl som leder till moderkakan. Ett ökat flödesmotstånd kan tyda på sämre funktion i moderkakan och kräver då frekventa undersökningar.

Boka tid på vår mödravårdscentral

På Cura Mödravård har vi ett enda mål i sikte – att göra din graviditet till en fin och trygg upplevelse. Hos oss får du därför samma barnmorska vid varje besök. En erfaren barnmorska som lägger stor vikt vid att lyssna på din berättelse och dina önskemål.

Vår läkarexpertis är uppdaterad och kan erbjuda dig en säker graviditetsövervakning som sträcker sig bortom den offentliga sjukvården. Läs mer om våra undersökningar under fliken Gravid eller Kontakta oss redan idag för att boka en tid på vår privata mödravårdscentral i Malmö.