Ultraljud Malmö

Önskar du att göra ett ultraljud i Malmö? Då är du varmt välkommen till oss på Cura Mödravård – en privat barnmorskemottagning och mödravårdsklinik som erbjuder dig ett personligt och professionellt mottagande. Till oss kan du bl.a. komma för att genomföra ett ultraljud utan remisskrångel och väntetid!

Ultraljudsundersökningar hos Cura Mödravård

Genom vårt vårdavtal med Region Skåne erbjuder vi gravida kvinnor basmödravård, vilket inkluderar:

 • Hälsosamtal
 • KUB ultraljud
 • Rutinultraljud
 • Barnmorskebesök
 • Efterkontroll

Som privat klinik sträcker sig våra ambitioner däremot längre än så. Vår ambition är att du ska uppleva din graviditet som en fin och trygg upplevelse, även i situationer där du kan känna oro och rädsla. Vi lyssnar därför på just dina önskemål och erbjuder dig möjligheten att genomföra ultraljudsundersökningar som inte erbjuds genom sjukvården:

 • Tidigt ultraljud
 • Cervixmätning
 • 32-veckorsultraljud
 • Blodflödesundersökning

Tidigt ultraljud

När man fått veta att man är gravid är det vanligtvis en omvälvande upplevelse. Många har därför en önskan om att tidigt kontrollera ifall graviditeten är normal. Något som är möjligt med hjälp av en tidig ultraljudsundersökning. En sådan undersökning kan genomföras redan i graviditetsvecka 7–8 och visar:

 • Hinnsäck med graviditet i livmodern
 • Antal foster
 • Fostrets hjärtaktivitet (efter cirka 6,5 veckor)
 • Hur stort fostret är, mätt från hjässa till rumpa (Crown-Rump-Length, CRL)
 • Om fosterstorleken stämmer med graviditetslängden beräknad enligt sista mens
 • Gulesäcken (fungerar som en tidig moderkaka)
 • Uteblivet missfall (inget foster, ingen hjärtaktivitet) – ny undersökning kan behövas

Cervixmätning

En Cervixmätning är möjlig att genomföra i graviditetsvecka 18–24 och syftar till att bedöma risken för förtidsbörd. Undersökningen sker via ett vaginalt ultraljud, i vilket man mäter livmoderhalsens längd. Ju kortare livmoderhals, desto större är risken för förtidsbörd.

32-veckorsultraljud

På samma sätt som många kvinnor vill genomföra ett tidigt ultraljud för att kontrollera om deras graviditeten är normal, vill många också göra en undersökning i ett senare skede. Då för att kontrollera fostrets tillväxt.

Tack vare 32-veckorsultraljud upptäcker man cirka 70% fler barn som växer långsamt i magen. Misstänker man att fostret växer långsammare än vanligt intensifieras övervakningen och kontrollerna samtidigt som nya typer av undersökningar sker.

Blodflödesundersökning

Vid misstanke om långsam tillväxt genomför man en så kallad blodflödesundersökning, vilket sker man hjälp av en ultraljudsapparat som mäter hastigheten på blodströmmen i ett blodkärl. Mer specifikt kontrollerar man flödesmotståndet i de blodkärl som leder till moderkakan.

Upptäcker man under denna undersökning att flödesmotståndet ökat, är riskerna för en fortsatt långsam tillväxt större. Frekventa undersökningar måste då genomföras. Något som också gör att man har fortsatt bra kontroll över läget.

Boka tid för ultraljud i Malmö

Oavsett om du önskar basmödravård eller också vill genomföra någon av de andra ultraljudsundersökningarna, är du varmt välkommen att boka en tid hos oss på Cura Mödravård!

Läs mer om våra undersökningar under fliken Gravid eller Kontakta oss redan idag för att boka en tid utan remisskrångel och långa väntetider.