I media har rapporterats om hur en kvinna som var gravid i åttonde månader bryskt avvisades från Stockholms tunnelbana av två ordningsvakter eftersom hon inte kunde uppvisa någon giltig färdbiljett. Det har beskrivits att hon ådrog sig blåmärken och att hon var rädd för att barnets skulle dö. Den som vill se ingripandet kan se det här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BJQ6Rg/gravida-kvinnan-var-radd-att-mitt-barn-skulle-do-i-magen. Efter kontroll på sjukhus fick kvinnan åka hem.

Det händer inte sällan att gravida kvinnor ramlar omkull och slår magen, eller att något barn sparkar eller slår med knytnäven på den gravida magen. En annan händelse är en lindrig krock med bil där säkerhetsbältet stramas åt. Barnet ligger väl polstrat i sitt fostervatten och kraften av våldet tas upp av moderns bukvägg, elasticiteten i livmodern och fostervattnet. Det är liten risk att ett sådant trubbigt våld orsakar någon skada på barnet eller moderkakan, men är man orolig är det bäst att ringa till sjukhuset och diskutera med en barnmorska eller läkare.

Det går ofta inte att säkert dra en skiljelinje mellan vad som är ett ofarligt trauma och ett trauma som kan vara allvarligt. Efter ett trauma ska kvinnan vara uppmärksam på vaginalblödning och ökade sammandragningar. Vid kraftigare våld mot livmoderna ska kvinnan alltid söka vård för kontroll och observation av såväl sin egen som barnets hälsa. Om kvinnan är Rhesus negativ, vilket 15% av befolkningen är, ska kvinnan få en injektion med Rhesus-antikroppar (anti-D spruta) som profylax mot Rh-immunisering. Sprutan ske ges inom 2-3 dygn efter traumat.

Vid bilåkande ska kvinnan använda säkerhetsbälte, där midjebältet placeras så lågt som möjligt under livmodern och det snedgående skulderbältet placeras över nyckelbenet och mellan brösten, men det får inte ligga direkt över livmodern. Bältet ska vara stramt men inte åtspänt. Krockkudden ska inte kopplas ur. Att använda säkerhetsbältet och inte koppla ut krockkudden minskar risken för allvarlig skada hos både mor och barn. Se här hur bältet ska placeras: https://saferide4kids.com/blog/look-for-pregnancy-seatbelt-positioner/

Skulle kvinnan behöva ligga ner efter en olycka ska hon placeras i sidoläge med benen i högläge, eller vriden 30 grader åt vänster om hon måste ligga på rygg. En kudde eller klädbylte under höger höft och rygg hjälper hålla henne kvar i den positionen.

©Prof. Per Olofsson, Cura Mördavård i Malmö